Našim strankam uredimo vso dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev Eko Sklada brezplačno!

Višina spodbude in priznani stroški

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

- 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.

- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.


JAVNI POZIV
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energijein večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

  Javni poziv 54SUB-OB17Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

JAVNI POZIV
Za kreditiranje okoljskih naložb občanov

  Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanovZa vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

  Eko subvencije od ekosklada